dcterms:alternative
 • Seumateu pam jeonmun gyoyuk Hanu bunya gongtong gyojae (xsd:string)
nlon:classificationNumberOfNLK
 • 527.43 (xsd:string)
dc:creator
 • 강수원 (xsd:string)
 • 유용희 (xsd:string)
 • 이상훈 (xsd:string)
 • 정해동 (xsd:string)
dcterms:creator
nlon:datePublished
 • 2021-01-31T02:36:16 (xsd:dateTime)
 • 2021-09-10T02:07:07 (xsd:dateTime)
nlon:ddc
 • 630.0285 (xsd:string)
 • 636.2 (xsd:string)
nlon:editionOfDDC
 • 23 (xsd:string)
nlon:editionOfKDC
 • 6 (xsd:string)
bibframe:extent
 • 219 p (xsd:string)
 • 30 cm (xsd:string)
 • 삽화, 도표, 초상 (xsd:string)
nlon:gprn
 • 11-1543000-002019-01 (xsd:string)
dcterms:hasFormat
dcterms:issued
 • 2017 (xsd:string)
nlon:issuedYear
 • 2017 (xsd:string)
nlon:itemNumberOfNLK
 • 18-2 (xsd:string)
nlon:kdc
 • 520.27 (xsd:string)
 • 527.43 (xsd:string)
rdfs:label
 • 스마트팜 전문교육 한우분야 공통교재 / 저자: 강수원, 유용희,이상훈,정해동 (xsd:string)
nlon:localHolding
 • EM6920831 (xsd:string)
 • EM6920832, 2, GP (xsd:string)
nlon:publicationPlace
 • 세종 (xsd:string)
dc:publisher
 • 농림축산식품부 창조농식품정책과 (xsd:string)
dcterms:subject
dcterms:title
 • 스마트팜 전문교육 한우분야 공통교재 (xsd:string)
rdf:type
nlon:typeOfData